Wandelcoaching bij Conflicten

Conflictcoaching

Conflictcoaching is zeer goed toe te passen bij zakelijke conflicten, arbeidsconflicten, privé conflicten en relatieconflicten. Coaching bij conflicten is het begeleiden van één of meerdere deelnemers in een conflict. Een conflict is een verschil van mening of een gevoel van onvrede met een bestaande situatie, waardoor de verhouding tussen twee of meer personen niet optimaal is.

Wandelcoaching bij Conflicten

Conflicten worden vaak uit de weg gegaan of weggemoffeld uit angst voor erger. Vervolgens escaleren conflicten tot intense conflicten. Medewerkers die met elkaar een conflict hebben, kunnen dit dagen, weken, zelfs maanden volhouden. Vaak zie je hierdoor dat arbo-artsen, bedrijfsmaatschappelijk werkers, directies enz. van hun werk worden gehouden of juist aan het werk gezet. Een conflict kent vele nadelen, maar heeft ook zeker voordelen.

De nadelen van een conflict
Werknemers gaan slechter functioneren en melden zich vervolgens ziek van de stress die het conflict geeft. Dit brengt naast het persoonlijke leed ook kosten met zich mee. Daarbij komt dat een conflict ook heel veel energie kost. Je bent boos, verdrietig, teleurgesteld of het conflict gaat gepaard met geweld. Bovendien hebben conflicten ook vaak veel impact op de omgeving, zoals privérelaties en collega’s. Relaties komen onder druk te staan en vriendschappen worden er door beëindigd. Kortom: conflicten groeien soms uit tot zulke grote proporties dat er alleen maar verliezers overblijven.

De voordelen van een conflict
Wanneer een conflict goed wordt begeleid, dan kent het alleen maar voordelen voor de betrokkenen én voor de organisatie. De mensen om wie het gaat, gaan in gesprek met elkaar om een oplossing te vinden. Zij kunnen in alle rust luisteren naar de ander. Wat bedoelt hij of zij nu werkelijk? Het zorgt ervoor dat de onderlinge relatie echt verbetert en de samenwerking optimaal benut gaat worden. 

Wat is mijn rol als conflictcoach?

Wanneer je mediation een te zwaar middel vindt, dan is conflictcoaching het passende antwoord. Een conflictcoach wordt gevraagd wanneer de duurzaamheid van de relatie van groot belang is. Denk hierbij aan het nog (lang) moeten samenwerken met elkaar of relaties die nog lang met elkaar verbonden willen zijn. De conflictcoach zet zich niet alleen in om de belangen van de deelnemers goed tot hun recht te laten komen, maar hij leert de deelnemers ook om conflictvaardig gedrag te ontwikkelen.  
Met onze efficiënte en oplossingsgerichte aanpak is de sfeer positief en bovendien kostenbesparend.

 

Wandelen
Het is niet voor niets dat ik als conflictcoach met mijn klanten ga wandelen. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat wandelcoaching  helpt om op een efficiënte manier conflicten op te lossen. Met beide voeten op de grond gaan we letterlijk en figuurlijk stap voor stap van conflict naar contact.

 

Vastzitten in een conflict en stappen zetten om eruit te komen

Ad Hermenet
T. 06 33 60 38 74
E. info@adhermenet.nl